Sunsanee
แนะนำบทบาทที่่สำคัญของผู้ปกครอง
 2
 30 มี.ค. 2559
แนะนำบทบาทที่่สำคัญของผู้ปกครอง 1. Recognize the problem แม่เป็นผู้ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ดังนั้นจะสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กได้ก่อน เมื่อพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ปกติ เมื่อเทียบกับเด็กอื่น ควรรีบปรึกษาผู้บำบัดทันที่ 2. Help their child to feel all right เด็กที่มีปัญหาด้านการบูรณาการประสาทความรู้สึก มักมีความรู้สึกไม่สบายตัว หรืองอแงมากกว่าปกติ ผูู้ปกครองควรนึกถึงเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็ก และช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้เด็กสามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุข 3. Control his environment ผู้ปกครองที่อยู่ใกล้เด็กจะทราบว่าสถานการณ์ไหนบ้างที่จะรบกวนเด็ก ดังนั้นผู้ปกครองควรหมั่นสังเกต และพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นๆ ค่อยๆปรับการมีส่วนร่วมของเด็กทีละน้อย 4. Help him learn how to play การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญกับเด็กทุคน เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โรงเรียน ผู้ปกครองควรสังเกตว่าการเล่นแบบไหนที่เด็กชอบหรือไม่ชอบ การเล่นแบบที่เด็กไม่ชอบมีการรับความรู้สึกแบบใด จะทำให้ผู้ปกครองเข้าใจกระบวนการรับความรู้สึกของลูก และส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง 5. Seek profession help เมื่อผู้ปกครองพบว่าเด็กมีปัญหาด้านบูรณาการประสาทความรู้สึก ควรส่งต่อยังผู้บำบัดทันที ทั้งนี้เพื่อทำการประเมินและให้การส่งเสริมความสามารถในด้านนี้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการศึกษาพบว่าเด็กที่อายุยังน้อยการทำงานของสมองจะสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนส่งเสริมได้ผลอย่างรวดเร็ว
Facebook
ความคิดเห็น 1
 Petch :
ยอดเยี่ยมคะ
4 เม.ย. 2559 10:29
 
ความคิดเห็น 2
 สมภพ :
สุดยอดเลยครับ
5 ก.ค. 2559 10:13