เปิดศูนย์ True เท็ปเล็ตเพื่อน้องออทิสติก อุดรธานี
 0
 6 ก.ย. 2560
เปิดศูนย์ True เท็ปเล็ตเพื่อน้องออทิสติก อุดรธานี นาย สุระชัย นิ่มดิษฐ์ (รองประธานรักษาการแทนประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดอุดรธานี)พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ได้เป็นตัวแทนท่าน อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ (นายกสมาคมผู้ปกครองออทิสซึ่มไทย) มอบแท็ปเล็ตจำนวน 15 เครื่อง ให้ไว้กับท่านผอ.พิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. ขอบคุณ กลุ่ม True Corporation
Facebook