สมัชชาเครือข่ายแกนนำพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ภาคใต้)
 0
 17 ก.ค. 2560
โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง เปิดงานแล้ว วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ กิจกรรมจะจัดถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 คุณวิไลวรรณ สุวรรณรักษา ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเราคาดหวังร่วมกันว่าเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในพื้นที่ภาคใต้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยน และพัฒนได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
Facebook