เรียนรู้ วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น

Kare Application

(แคร์ แอพพลิเคชั่น)

Communications Application

(คอมมิวนิเคชั่น แอพพลิเคชั่น)

Trace and Share Application

(เทรส แอนด์ แชร์ แอพพลิเคชั่น)

Daily Tasks Application

(เดลี่กาสก์ แอพพลิเคชั่น)

 
กรุณากดเลือกแอปพลิเคชัน ในการเรียนรู้